Субота, 15.12.2018, 20:58
Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 66
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Інформаційні технології у навчанні

Повернутись до змісту

Програмні засоби навчання шкільних предметів

 

1. Які джерела знань ви використовуєте під час виконання домашнього завдання?

2.   Як ви готуєтеся до написання реферату; до контрольної роботи?

3.   Яке призначення прикладного програмного забезпечення?

4.   Які особливості роботи прикладних програм, що працюють за клієнт-серверною технологією?

Програмні засоби навчального призначення

Коли ви виконуєте домашнє завдання, добираєте матеріал для напи­сання реферату, готуєтеся до контрольної роботи, вам потрібні різно­манітні джерела інформації: підручники та збірники завдань, атласи, словники, хрестоматії, колекції фотографій тощо. Для виконання на­вчальних завдань ви використовуєте й різноманітні електронні засоби. Це можуть бути ресурси Інтернету, електронні енциклопедії, галереї зо­бражень, а також прикладні програми загального призначення, які ви­користовуються для проведення розрахунків (наприклад, Калькулятор), для підготовки рефератів (наприклад, текстовий процесор Word 2007), для створення та редагування рисунків (наприклад, графічний редактор Paint) та ін.

Разом з тим, існує цілий ряд програм, які безпосередньо призначені для забезпечення навчання. Такі програми називають програмними за­собами навчального призначення, або педагогічними програмними за­собами (ППЗ). Прикладами таких програм є Програмно-методичний комплекс «Таблиця Менделєєва», Електронний посібник «Біологія 8—9», Програмне середовище «Система лінійних рівнянь» та інші, які ви могли використовувати на уроках і під час підготовки до навчальних занять у попередніх класах.

Перевагою програмних засобів навчального призначення порівняно традиційними засобами навчання є наявність зручних у використанні засобів візуалізації навчального матеріалу: статичне та динамічне представлення об'єктів, процесів, явищ, їх складових, графічне представлення закономірностей і результатів проведених учнем експериментів, дослідів, розв'язків задач. Однією з переваг ППЗ є швидкий зворотний в'язок між користувачем і засобами ІКТ, який забезпечує реалізацію діалогу між учнем і учителем, між учнем і програмним навчальним середовищем. Такий зворотний зв'язок називають інтерактивністю про-рамного засобу. Завдяки використанню ППЗ, навчання може здійснюватися у тому темпі, який найбільше задовольняє учнів. Педагогічні програмні засоби можна розподілити на такі групи:

  • електронні посібники - електронні навчальні видання, які доповню­ють підручники та містять навчальний матеріал з певного предмета, окремих розділів навчальної дисципліни, факультативного курсу або курсу за вибором, найчастіше представлений з використанням муль­тимедійних засобів,  наприклад Електронний посібник  «Футбол — джерело здоров'я»;
  • електронні (віртуальні) практикуми - електронні навчальні збір­ки практичних завдань і вправ, у тому числі:
    • віртуальні лабораторії, наприклад Віртуальна біологічна лабо­раторія. 10-11 кл.;
    • електронні тренажери, наприклад «Майстер-клас». Клавіатур­ний тренажер з української мови;
    • електронні задачники, наприклад Електронний задачник «Фізи­ка. 7—9»;
  •  електронні   засоби   контролю   навчальних   досягнень   учнів   -комп'ютерні програми, призначені для створення тестових завдань, проведення тестування та фіксації результатів, наприклад Система інтерактивного тестування «Школярик»;

  • мультимедійні засоби ілюстративного і довідникового спрямування:

·        електронні атласи - електронні колекції зображень різних об'єктів (карти, креслення, рисунки та ін.) із засобами навігації та пошуку, наприклад Електронний атлас «Історія України»;

·        електронні хрестоматії - електронні навчальні видання літе­ратурно-художніх, історичних та інших друкованих, музичних творів, творів образотворчого чи кіномистецтва або їх фрагментів; наприклад фонохрестоматія «Шкільна колекція». Фонохрестома­тія для 10—12 класів з англійської мови;

·        електронні енциклопедії (грец. kvkXoq - коло, naiSsia - навчання, наука; коло наук) - електронні довідникові видання, що містять основні відомості з однієї чи кількох галузей знань і практичної діяльності, подані у коротких статтях, доповнені аудіо- та відеома-теріалами, засобами пошуку та відбору довідникових матеріалів, наприклад Електронна база знань «Людина, суспільство і світ»;

·        електронні словники - електронні довідникові видання словни­ків державної або іноземних мов, що містять засоби пошуку слів та словосполучень і доповнені можливістю прослуховування фрагмен­тів словника, наприклад Навчальне середовище «10 000 Words» та ін.

Існують комбіновані ППЗ, у яких поєднані програмні засоби з різних груп, наприклад Інтегрований електронний комплекс «Економічна та соціальна географія світу». Вони отримали узагальнену назву мульти­медійні, або інтерактивні, курси.

Незалежно від типу педагогічного програмного засобу, можна перед­бачати наявність у ньому таких складових:

•         меню програми, яке відображає зміст матеріалу у програмному засобі або надає доступ до його основних функцій;

•         гіпертекстової системи навігації між блоками навчального або довід­кового матеріалу;

•         пошукової системи для швидкого звертання до потрібного блока;

•         довідки з навчального матеріалу предмета або із засобів керування програмою.

Залежно від типу ППЗ до його складу можуть входити:

•         текстовий інформаційний блок;

•         колекція графічних зображень;

•         колекція аудіо- та відеоматеріалів;

•         блок виконання тренувальних вправ і практичних завдань;

•         контролюючий блок та ін.

Деякі ППЗ розроблені за клієнт-серверною технологією. Вони розра­ховані на використання в навчальному процесі в умовах класно-урочної системи. Передбачається, що на комп'ютері вчителя встановлюється серверна частина таких засобів, на комп'ютерах учнів - клієнтська частина.

Вибір того чи іншого педагогічного програмного засобу залежить від навчального завдання, яке стоїть перед учнем. Наприклад, готуючи пові­домлення на урок історії, ви зможете шукати потрібні матеріали в елек­тронному посібнику, хрестоматії, енциклопедії або електронному атласі. Якщо ж вам потрібно підготуватися до контрольної роботи з хімії, корис­но буде звернутися до віртуальної хімічної лабораторії, задачника або за­собу контролю навчальних досягнень.

ППЗ можуть містити не тільки програмовий матеріал з предмета, а й додатковий, наприклад, теоретичний матеріал, що виходить за межи шкільної програми, задачі підвищеної складності, засоби для проведен­ня навчальних досліджень та ін. Це може бути корисним під час підго­товки до олімпіад та інших інтелектуальних і творчих змагань, написан­ні робіт МАН тощо.

У той же час варто враховувати можливі негативні наслідки актив­ного використання комп'ютерних технологій у навчанні. Користуючись електронними засобами контролю навчальних досягнень, учні звикають до односкладних, стислих відповідей на запитання, що небажано під час усного опитування. У електронних посібниках не передбачена мож­ливість роз'яснювати матеріал іншими словами, якщо учню не зрозумі­ле деяке формулювання, тому програма не може замінити в повній мірі роботу з учителем. Навчальний матеріал з окремих предметів в електро­нних засобах може виявитися застарілим, на це варто звертати увагу при користуванні ними.

За вибору того чи іншого програмного засобу варто зупинятися на тих, що рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Навчальний матеріал  у них підібраний і структурований  з урахуванням вимог шкільної програми , перевірений фахівцями на коректність і правильність наведених даних , відповідає педагогічним принципам.

 

Форма входу
Пошук
Календар
«  Грудень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Друзі сайту
www.rta.ucoz.ua