Субота, 15.12.2018, 20:21
Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 66
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Резистори

Повернутись до змісту

Рези́стор або о́пір  (від лат. resisto — опираюся) — елемент електричного кола, призначений для використання його електричного опору. Основною характеристикою резистора є величина його електричного опору. 

Основні параметри резисторів:

  Rном    -   номінальний  опір  резистору ;

  Δ  R     -  допустиме  відхилення  величини  опору  від  номіналу ( в % )        

                  Δ R  =   [ ( Rфакт –R ном )/  Rном ] × 100 % ;

  Т        -  мінімальна  та  максимальна  температура  при  якій  гарантується  нормальна  робота  резистору ;                                                            

  Uдоп   -  максимально  допустима  напруга  на  резисторі, перебільшення якої  приведе  до руйнування  шару  провідності  резистору ;                        

  Еш     -  рівень  власних  шумів резистору :  група  А –не  більше    25 мкВ/ В,  група  Б – не більше  45 мкВ/ В.    

  ТКС  -  температурний коефіцієнт опору  – відносна зміна величини опору при зміні температури опору на 1 градус С.

           

Всі резистори діляться на постійні та змінні. Постійні, діляться на дві групи : загального та спеціального призначення.     Резистори   загального призначення використовують як :

а)  поглиначі  енергії,  б)  навантаження,   в) дільників напруги в колах живлення, д) елементи згладжувальних   фільтрів  і ін.

         Номінальні величини опорів резисторів загального призначення  –  від 1 Ом  до 10 МОм. Потужності розсіювання до 100 Вт. Допустиме відхилення опору від номінального значення  ± 2, ±5, ± 10, ± 20 % .

 

 

Спеціальні резистори:                     

1. Прецизійні – відрізняються значною точністю виготовлення –допуск від 0.001 % до 1 %. Стабільність параметрів дуже висока. Використовують такі резистори в вимірювальних приладах, обчислювальній техніці, системах автоматики. Потужність прецизійних резисторів не більше 2 Вт, при більших потужностях розсіювання складно виконати вимоги стабільності параметрів.

2. Високочастотні (ВЧ) резистори мають малу  власну ємність та індуктивність. Використовують в ВЧ колах, кабелях та хвилеводах  РЕА –це узгодження навантажень або сигналів, в атенюаторах, відгалужувачах, працюють як еквіваленти різноманітних антен (в основному передавальних).

ВЧ резистори (не дротяні) використовують на частотах від одиниць МГц  до  десятків ГГц, дротяні –до  1МГц.

3. Високовольтні резистори розраховані на значні робочі напруги –до десятків кіловольт. Використовуються як дільники напруги,  іскрогасників,  поглиначів в зарядних(розрядних) високовольтних колах та ін.

4. Високомегаомні резистори мають діапазон номінальних опорів від  десятків МОм до сотень тераом (ТОм), робочі напруги до 400 В, потужності

розсіювання  ≤ 0.5 Вт. Область використання –електричні кола з незначними  струмами, прилади нічного бачення, дозиметри, вимірювальна апаратура.        

ЗМІННІ РЕЗИСТОРИ  діляться на : а) підстроювальні , б) регулюючі .

1.      Підстроювальні резистори розраховані на періодичне підстроювання апаратури. Зносостійкість підстроювальних резисторів незначна –до 1000 циклів переміщення рухомої системи резистору.

2.      Регулюючі резистори використовуються для багаторазового регулювання апаратури - ≥ 5000 циклів. Функціональна характеристика  резисторів може бути: А–лінійна;Б–логарифмічна; В-обернено логарифмічна, або типів Е, И, S, Н та ін.  

Позначення резисторів на принципових схемах

Вітчизняне позначення резисторів постійного опору

Закордонне позначення резисторів постійного опору

Позначення резисторів змінного опору

Позначення потужності розсіювання резисторів

Також існують інші види резисторів: термистори, варистори, фоторезистори. 

Термистори - це резистори на основі напівпровідникових матеріалів. Їх опір залежить від температури навколишнього середовища. Температурний коефіцієнт опору може бути додатнім та від`ємним. Термистори з додатнім ТКО називаються позисторами. У термісторів при збільшенні температури навколишнього середовища опір знижується, а у позисторів збільшується.

На принципових схемах термистори позначаються наступним чином: ліворуч термістор, праворуч позистор

Існує клас резисторів, які змінюють свій опір при збільшенні напруги - це варистори.

Цю властивість варисторів використовують для захисту від перенапруги в колі, а також від імпульсних скачків напруги.

Позначення варистора на схемах.

Фоторезистори змінюють свій опір при зміні освітленості робочої поверхні.

Позначення фоторезистора на схемах.

Маркування резисторів

На корпусі резистора, як правило, наноситься фарбою його тип, номінальна потужність, номінальний опір, допуск та дата виготовлення. Для маркування малогабаритних резисторів використовують літерно-цифровий код. Код складається з цифр, що позначають номінальний опір, літери, що позначають одиницю виміру, і літери, які вказують допустиме відхилення опору. 

Якщо номінальний опір виражається цілим числом, то літерний код ставиться після цього числа. Якщо ж номінальний опір являє собою десяткову дріб, то буква ставиться замість коми, розділяючи цілу і дробову частини. У разі, коли десятковий дріб менше одиниці, ціла частина (нуль) виключається.

При маркуванні резисторів код допуску ставиться після кодованого позначення номінального опору. Наприклад, позначення 4К7В (або 4К7М) відповідає номінальному опору 4,7 кОм з допустимим відхиленням 20%. Номінальна потужність на малогабаритних резисторах не вказується, а визначається за розмірами корпусу.

Колірний код маркування резисторів

Тип маркування, при якому на корпус резистора наноситься фарба у вигляді кольорових кілець або точок називають колірним кодом. Кожному кольору відповідає певне цифрове значення. Колірна маркіровка на резисторах зміщена до одного з виводів і читається зліва направо. Якщо маркування не можна розмістити біля одного з виводів, то перший знак робиться смугою шириною в два рази більше, ніж інші.

На резистори з малою величиною допуску (0,1 … 10%), маркування проводиться п’ятьма кольоровими кільцями. Перші три кільця відповідають чисельної величиною опору в омах, четверте кільце  множник, а п’яте кільце – допуск. Резистори з величиною допуску 20% маркуються чотирма кольоровими кільцями і на них величина допуску не наноситься. Перші три кільця – чисельна величина опору в омах, а четверте кільце – множник. Іноді резистори з допуском 20% маркують трьома кольоровими кільцями. У цьому випадку перші два кільця – чисельна величина опору в омах, а третє кільце – множник. Незначущий нуль на третьому розряді не маркується.

У зв’язку з тим, що на ринку радіоапаратури значне місце займають зарубіжні вироби, резистори зарубіжних фірм маркуються як цифровим, так і кольоровим кодом. При цифровому маркуванні перші дві цифри позначають чисельну величину номіналу резистора в омах, а те що залишилось представляють число нулів. Наприклад: 150 – 15 Ом; 181 – 180 Ом; 132 – 1,3 кОм; 113-11 кОм. Колірне маркування складається зазвичай з чотирьох колірних кілець. Номінал опору являє перші три кільця, двох цифр і множника. Четверте кільце містить інформацію про припустимому відхиленні опору від номінального значення в процентах. Визначення номіналів зарубіжних резисторів за кольоровим кодом таке ж, як і для вітчизняних. Таблиці колірних кодів вітчизняних і зарубіжних резисторів збігаються.

Розміри SMD резисторів

Багато фірм, крім традиційної маркування, використовують свою внутрішньофірмову колірну та кодову схему маркування. Наприклад, зустрічається маркування SMD-резисторів, коли замість цифри 8 ставиться двокрапка. Так, маркування 1:23 означає 182 кОм, a 80R6 – 80,6 Ом.

СИСТЕМИ  УМОВНИХ  ПОЗНАЧЕНЬ  РЕЗИСТОРІВ

Системи   скорочених  позначень  резисторів  змінювались неодноразово. В зв’язку з тим, що  в  експлуатації знаходиться  багато технічних  пристроїв більш  ранніх  років  виготовлення, де  використані  різні  типи резисторів,                       

      Для назв (позначень) резисторів, що  виготовлялися  раніше, використовувались  різні  ознаки :  конструктивні  та  технологічні  особливості , експлуатаційні  характеристики, сфера  використання . Надалі була  введена система  скороченого  позначення  в залежності від  групи  та  властивостей  резисторів. Система  складалася  з  букв  та  цифр. Букви позначали  групу  виробів: С – постійні, СП – змінні  резистори. Цифра після  букви  позначає  різновиди  резисторів в залежності від матеріалу струмопровідного  елементу :

  1. – не дротяні, тонкошарові, вуглецеві (боровуглецеві);
  2. – не дротяні, тонкошарові, метало окисні;
  3. – не дротяні, композиційні, плівкові;
  4. – не дротяні, композиційні, об ємні;
  5. – дротяні;
  6. – не дротяні, металізовані.                                                                                                                                                                                                                                 

Після  першої  цифри  через  дефіс  записується друга  цифра(цифри), що  позначають реєстраційний номер  конкретної  розробки типу резистору.  Наприклад ,запис  С2—26  означає –це резистор постійний ,не дротяний, металоокисний  , номер розробки 26.

З  1980 р  введена нова  система  скорочених  умовних  позначень резисторів

а)  перший елемент – буква(букви) позначають  підклас  резисторів :

    Р     –  постійні  резистори;

    РП  –  змінні  резистори;

    НР  –  набір   резисторів;

 б) другий  елемент – цифра(цифри)  позначають  групу  резисторів  за матеріалом  резистивного  елементу :

  1. –   не дротяні ;                 2.  – дротяні      

в)  третій  елемент – цифра – реєстраційний  номер розробки конкретного типу  резистору. Другий  та  третій елементи  розділені  дефісом.

Наприклад:  запис  Р1—26 означає—резистор постійний, не дротяний, номер розробки—26 .

     Повне умовне позначення записується в конструкторській документації на технічний пристрій. Повне  позначення  складається  зі скороченого запису, варіанту  конструктивного  виконання   (при необхідності),   позначень  та величин  параметрів резисторів, кліматичного виконання, документу на поставку споживачам. Параметри та характеристики резисторів зазначаються   в такій  послідовності :

а)  для  постійних  резисторів :

   – підклас  резистору   ;

   – реєстраційний  номер ;

   – номінальна  потужність  розсіювання  ( Вт , кВт ) ;

   – номінальний опір та позначення буквами одиниць виміру(Ом, КОм, МОм…)

   –допуск  відхилення  опору  від номінального  значення—   ΔRном  ( в  % );

   –група  за  рівнем  шумів  для не дротяних резисторів ( А, Б – в мкВ /В );

   –група  по  температурному  коефіцієнту –ТКR   (може бути  відсутня );

   –номенклатурний  документ на  поставку  згідно  державного стандарту: ДСТУ ,ТУ , ГОСТ ,  ОЖО та ін.                                                                 

б)  для  змінних  резисторів , окрім  перерахованого  в  пункті  а) , записують

також  тип  функціональної  характеристики для  не дротових  резисторів:  

А --лінійна , Б--логарифмічна, В –обернено логарифмічна , позначають тип валу  та його довжину  в  мм, наприклад :

      ВС—1   - вал  суцільний , гладкий;

      ВС—2   - вал  суцільний ,з шліцем;

      ВП1—32  - вал  порожнистий, з одним  зрізом , довжина валу 32 мм ;

      ВП2 - вал  з  двома  зрізами  .

Приклади  запису  в технічній  конструкторській  документації  параметрів резисторів  будуть  приведені  при  розгляді  відповідних  типів резисторів.     

Номінальний  опір  резистору  та  допуск  (Rном ,    Δ  R ) – це значення опору, на який розрахований  резистор, величина опору вказана на  резисторі ,або в документації. Згідно державного стандарту  величини  номінальних опорів Rном  зведені в шість рядів таблиці, які  позначаються так : Е6 , Е12 , Е24, Е48, Е96 , Е192 .   Таблиця називається  таблицею  стандартизованих рядів . Цифра після букви  Е показує кількість чисел в декаді даного  ряду. Кратні або часткові  значення  одержують  шляхом  множення (або ділення) чисел  ряду  на  10n , де  n – ціле додатне або від’ємне число.       

Наприклад, ряд Е6 вміщує  шість значень  Rном  в  кожній декаді ,що повинні відповідати  числам    1,0 ; 1,5 ; 2,2 ; 3,3 ; 4,7 ; 6,8 ,  або числам  одержаними шляхом перемноження ( ділення) цих чисел  на  10n.

Фактичне  значення  величини опору може відрізнятися від номінального в межах визначених допусків ( Δ  R ) .

Допуск ( відхилення   Δ  R) визначається як максимально допустима різниця виміряного  Rв  ( фактичного ) значення опору та номінального  Rном  .

                    Δ  R = [ ( Rв  – Rном  ) x 100 % ] / Rном           

Допуски  нормовані  і  визначаються  класом  точності :

       1  клас  точності  відповідає  допуску        ±  5 %  ;

       2  клас                                                       ±  10  %

       3  клас                                                       ±  20  %  .

Прецизійні   ( високоточні )  резистори    виготовляються  з  допуском 

   ± (  0.001 , 0.01 ;  0.02 ;  0.05 ;  0.1 ; 0.25 ; 0.5 ; 1.0 ; 2; ) % .

Числові коефіцієнти перших трьох рядів таблиці стандартизованих рядів використовуються  найчастіше .

За номінальну потужність розсіювання на резисторі приймають найбільшу (максимальну) потужність, що виділяється  на  резисторі  при протіканні через нього струму . Резистори виготовляються  з потужністю (номінальною) розсіювання  (  Вт ) :  0.010 ;    0.025;       0.05;         0.125;    0.250;  0.5;   1.0;   2.0;   5.0;   10.0;

Резистори   з  потужністю  розсіювання  > 10 Вт – це  в основному дротяні, каркас  таких  резисторів  виготовляється  з  кераміки .

Форма входу
Пошук
Календар
«  Грудень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Друзі сайту
www.rta.ucoz.ua